Az emberi fül

Az emberi fül három, jól elkülöníthető részre bontható: külső, közép és belső fülre.